Loading color scheme

Na stiahnutie

 

Povolenia na nakladanie s odpadmi: 

 

Ochrana osobných údajov: 

 

Zverejňované údaje

osoby vykonávajúcej triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v zmysle par. 16 ods. 12 písm b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - za 2. kalendárny polrok 2023

Príloha č. 8 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Sklo

(20 01 02)

Plasty

(20 01 39)

Papier

(20 01 01)

Kompozity na báze lepenky

(20 01 03)

Kovy

(20 01 04)

Drevo

(20 01 38)

Spolu

Hmotnosť vyzbieraných odpadov (t)

 

 

 20,82

 

 

 

20,82

 

Sklo

(20 01 02)

Plasty

(20 01 39)

Papier

(20 01 01)

Kompozity na báze lepenky

(20 01 03)

Kovy

(20 01 04)

Drevo

(20 01 38)

Spolu

Hmotnosť dotriedených odpadov (t)

 

 

 20,82

 

 

 

20,82

 

Náklady na zber a dotriedenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu

Sklo

(20 01 02)

Plasty

(20 01 39)

Papier

(20 01 01)

Kompozity na báze lepenky

(20 01 03)

Kovy

(20 01 04)

Drevo

(20 01 38)

Spolu

Celkové náklady na zber

 

 

 510,51

 

 

 

510,51

 

Sklo

(20 01 02)

Plasty

(20 01 39)

Papier

(20 01 01)

Kompozity na báze lepenky

(20 01 03)

Kovy

(20 01 04)

Drevo

(20 01 38)

Spolu

Celkové náklady na dotriedenie

 

 

 27,20

 

 

 

27,20

 

Predaj odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu - Recyklácia

Materiál

Výnos z predaja odpadu prvému zariadeniu na zhodnocovanie odpadov činnosťou R2-R11

Náklad na odovzdanie odpadu prvému zariadeniu na zhodnocovanie odpadov činnosťou R2-R11

 

Hmotnosť

Výnos

Hmotnosť

Náklad

Papier (200101)

20,82

190,99