Loading color scheme

Spoločnosť je vybavená najmodernejšou technikou na spracovanie odpadu a poskytuje nasledujúce služby

 

Spoločnosť  Ing. Marian Palček PAL-KOV vďaka dlhoročným skúsenostiam svojich zamestnancov poskytuje všetkým svojim zákazníkom komplexný servis a profesionálne služby. Našim cieľom je dlhodobá spolupráca a vzájomná spokojnosť. Pripravíme Vám riešenie Vašich odpadov, ktoré bude vyhovovať Vašim požiadavkám s ohľadom na životné prostredie.  Zoznam zberaných a zhodnocovaných odpadov, ktoré má spoločnosť povolené Okresným úradom Ilava odbor starostlivosti o životné prostredie nájdete v záložke na stiahnutie.

Svoju činnosť realizujeme v súlade s ustanoveniami Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.