Loading color scheme

Demontáž a likvidácia technologických zariadení

 

Naša spoločnosť sa v rámci svojich činností zaoberá aj demontážou a likvidáciou starých zariadení, objektov, kovových konštrukcií, mostových konštrukcií, technologických zariadení priamo na Vašej prevádzke. Pri likvidácii využívame moderné technológie  - hydraulické nakladače, ruky, nožnice. Vzniknutý odpad je následne vytriedený a uložený na skládkach resp. odkúpený v zmysle dohodnutého cenníka.