Loading color scheme

 Kontaktné údaje pracovníkov spoločnosti podľa oddelení:

Vedenie združenia

Palček Marian, Ing.

   

Majiteľ

Hlatký Andrej, Bc.  

 

 

Majiteľ

Palček Martin, Ing.

0908 763 350

palmet@azet.sk

Výkonný riaditeľ

Obchodný úsek

 

Bačík Jaroslav, Mgr.

0918 343 837

palmet@azet.sk

Obchodný riaditeľ

Palček Marián, ml.

0905 963 536

palmet@azet.sk

Manažér pre dodávateľské vzťahy - nákup

Krupička Radko, Ing.

0907 336 311

krupicka.palkov@gmail.com

Manžér obchodných činností - služby

Miklovičová Katarína, Bc.

0915 398 575

asistent.palkov@gmail.com

Referent príjmu a expedície materiálu, občiansky výkup

Technický úsek

 

Oravec Róbert, Mgr.

0915 922 479

udrzba.palkov@gmail.com

Vozový park

Kumpán Jakub, Ing.

0918 343 120

kumpan.palkov@gmail.com

Správa majetku

Ekonomický úsek, ŽP

 

Žiačková Janka

042/44481622 0918 429 839

ekonom.palmet@gmail.com

Hlavná účtovníčka

Hrenáková Monika

042/44481622 0918 429 839

ekonom.palmet@gmail.com

Personálny a mzdový referent

Dolinková Zuzana, Ing.

042/44481622 0918 429 839

dolinkova.zuzana@gmail.com

Referent ŽP

Logistika

 

Síč Ladislav, ml.

0905 460 983

lado565@gmail.com

Vedúci logistiky, dopravy

 

 

Moderné vybavenie

Spoľahlivosť kovospracovania na 15.000m2 s 11 nákladnými vozidlami a 16 ks kontajnerov

50 zamestnancov

Ponúkame bezpečné pracoviská, spoľahlivé poistenie a kariérne vyhliadky

Eco spracovanie

Energeticky efektívne vybavenie, ktoré používame, šetrí nielen čas a peniaze